České záhady

Záhady, tajemství a mystéria České republiky

Anežka Hrůzová, záhadná vražda v Polné

Anežka Hrůzová, záhadná vražda v Polné

Na Bílou sobotu roku 1899 bylo u pěšiny v lese Březina nedaleko Malé Věžnice nalezeno mrtvé tělo devatenáctileté Anežky Hrůzové, učící se v Polné na švadlenu. Podle místních lékařů bylo zjištěno, že byla Anežka znásilněna a zavražděna. Na krku měla hlubokou řeznou ránu, ale na místě činu bylo nalezeno jen velmi málo krve. Díky tomu vzniklo podezření na židovskou rituální vraždu, při níž měla být krev z rány zachycena, aby mohla být použita při zadělávání těsta na sváteční macesy (bezkvasové pečivo). Ze zločinu byl obviněn pologramotný nezaměstnaný dvaadvacetiletý žid Leopold Hilsner.

Anna Tomanová, stigmatička z Orlických hor

Anna Tomanová, stigmatička z Orlických hor

Anna Bohuslava Tomanová, narozená v roce 1907 v Pastvinách u Klášterce nad Orlicí ochrnula po úraze, který utrpěla ve věku čtyř let. Své trápení sama spojovala s Kristovou kalvárskou Obětí. V roce 1944 se na jejích rukou, nohou, boku a hlavě objevila krvavá zranění – tzv. stigmata. Ta pravidelně krvácela především v pátek, kdy Anna v extázi prožívala Kristovo utrpení. Podle mnohých svědků měla Anna Tomanová všechny příznaky a průvodní jevy pravé stigmatizace.

Bílá paní z Rožmberka

Bílá paní z Rožmberka

Hrad Rožmberk v Jižních Čechách proslul kromě jiného několikanásobným zjevením našeho snad nejznámějšího přízraku – Bílé paní. Ženská postava v bílém je spojována s osudem nešťastné Perchty z Rožmberka, kterou její manžel Jan z Lichtenštejna na smrtelném loži proklel, neboť mu nechtěla odpustit týrání, kterým ji v manželství trápil. Bílá paní byla často na sídlech Rožmberků pozorována již ve středověku. Její asi nejproslulejší zjevení však bylo zaznamenáno v roce 1944, kdy na hradě Rožmberk sídlila nacistická dívčí organizace Bund deutscher Mädel.

Blaník, hora plná tajemství

Bájná hora Blaník má mezi našimi kopci zvláštní postavení. První legendy a pověsti o této hoře pochází zřejmě již od Keltů, kteří se tu usídlili a Blaník měli ve zvláštní úctě. Ve středovku se mnozí obávali, že se tudy vstupuje do podsvětí a roku 1404 zakázal pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc českému lidu na horu vůbec vystupovat. O pověstném vojsku, které se v jeho útrobách skrývá, se vypráví hned několik variant pověstí.

Bludičky, ztracené duše nebo přírodní úkaz

Bludičky

Tajemná světýlka nazývaná bludičky se prý objevují na rašeliništích, močálech a mokřinách. Karel Klostermann ve svém šumavském románu „Ze světa lesních samot“ popisuje tento jev jako docela běžný, téměř každodenní. Podle Klostermanna jsou bludičky jakési modravé či žlutavé plamínky vyvěrající ze země. Objevují se prý nejčastěji na konci zimy a na podzim. Světélka mají prý nevysvětlitelnou přitažlivost a lákají své oběti do zrádných močálů. Přesto, že existují jistá vědecká vysvětlení tohoto jevu, bludná světla jsou stále zahalena tajemnem.

Branišovský les, záhada od Českých Budějovic

Branišovský les, záhada od Českých Budějovic

Nevelký les, nacházející se západně od jihočeské metropole je zdá se dějištěm mnohých nevysvětlitelných jevů. Lidé tu slyší podivné zvuky, hru na flétnu, nebo tu potkávají vysokého muže v černém plášti a klobouku, který se nohama nedotýká země a pohybuje se v lesním porostu velmi rychle. Noční tmou se vznášejí rudě žhnoucí oči, po lese se toulá duch zavražděné ženy z nedaleké samoty. Na jednom lesním rozcestí tu stával mohutný strom, který neodolatelně přitahoval sebevrahy a na jehož větvi několik lidí dobrovolně ukončilo svůj život oběšením.

Burg doktora Kittela, tajemství léčivé magie

Burg doktora Kittela, tajemství léčivé magie

Život obyvatel vesnice Krásná v podhůří Jizerských hor byl v 18. století významně ovlivněn působením věhlasného zázračného léčitele a doktora bez „papírů“, Jana Josefa Antonína Eleazara Kittela. Ke svým pacientům spěchal za pomoci létajícího pláště až do Prahy či do Vídně, chudé léčil zdarma a až s neuvěřitelnou úspěšností. Své lékařské nadání a nadpřirozené schopnosti údajně získal od samotného ďábla, kterému ale musel na oplátku upsat svou duši. Ve sklepích svého rozlehlého domu (Burgu) skrýval tajnou laboratoř, kde studoval zakázané knihy plné kouzel a magie.

Býčí skála, jeskynní svatyně z doby železné

Uvnitř Býčí skály

Jeskyně Býčí skála se nachází v Moravském krasu a hraje důležitou roli v kultuře a krajině již od mladšího paleolitu. Nejvýznamnější archeologické nálezy pochází ze starší doby železné. Prostor jeskyně byl v dávných dobách využíván jako svatyně. Archeologické průzkumy objevily mnohé předměty a také lidské ostatky. V Býčí skále byly nalezeny kosti a pozůstatky asi 40 lidí. Většinou šlo o ženy, často s oddělenými končetinami a hlavou. Nalezena byla také lebka mladé dívky, která vykazovala známky po jakési “operaci” za účelem vyhnání zlého ducha z hlavy.

Čertův sloup, kamenná trojnožka na Vyšehradě

Čertův sloup, kamenná trojnožka na Vyšehradě

V parku nedaleko chrámu sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradě stojí zvláštní kamenná trojnožka. Vypadá jako tři části sloupu opřené o sebe, ale zřejmě se o jeden sloup nikdy nejednalo. Tyto tři kameny několikrát změnily místo, kde se na Vyšehradě nacházely a na to současné se díky kameníkům dostaly až na konci 19. století. Do Prahy je ale podle legendy z dalekého Říma a za dramatických okolností přinesl sám ďábel. I proto prý nejvyšší z kamenů vyzařuje zápornou energii.

Ďáblova bible, kniha páchnoucí sírou

Ďáblova bible

Je to největší rukou napsaná kniha na světě, vážící 75 kg. Byla neznámo jak „stvořena“ na počátku 13. století v podlažickém klášteře na Chrudimsku. Autor, ať již jím byl kdokoliv, měl snahu do ní vepsat všechno známé vědění té doby. Na 320 pergamenových listů bylo potřeba kůže ze 160 oslů. Vznik tohoto výjimečného díla je opředen tajemstvím a několika legendami. Z písma, kterým je kniha napsána lze vypozorovat, že jejím autorem je jediný člověk, že knihu napsal latinsky, v krátkém časovém úseku, což v tomto rozsahu není možné.

Stránky

Sdilejte!

Reklama