Záhady, tajemství a mystéria České republiky

Astrální bytosti a projevy

Žďár nad Sázavou, nemrtvý správce Ulrich

Žďár nad Sázavou, nemrtvý správce Ulrich

V roce 1817 zemřel na velkostatku ve Žďáru nad Sázavou na nervovou horečku zdejší správce Jan Alois Ulrich. Pohřben byl na Dolním žďárském hřbitově a místním lidem se značně ulevilo. Správce byl zlý člověk, choval se k lidem povýšeně a krutě. Správcovou smrtí však k překvapení všech Ulrichovo řádění neskončilo. Naopak! Začal se ve městě, na místním mostě i na hřbitově zjevovat jako přízrak a napadat žďárské obyvatele. Jezdil prý po kraji na zvířeti, které vypadalo jako obrovský kůň s volskou hlavou, nebo v ohnivém kočáře, taženém bezhlavými koňmi.

Bílá paní z Rožmberka

Bílá paní z Rožmberka

Hrad Rožmberk v Jižních Čechách proslul kromě jiného několikanásobným zjevením našeho snad nejznámějšího přízraku – Bílé paní. Ženská postava v bílém je spojována s osudem nešťastné Perchty z Rožmberka, kterou její manžel Jan z Lichtenštejna na smrtelném loži proklel, neboť mu nechtěla odpustit týrání, kterým ji v manželství trápil. Bílá paní byla často na sídlech Rožmberků pozorována již ve středověku. Její asi nejproslulejší zjevení však bylo zaznamenáno v roce 1944, kdy na hradě Rožmberk sídlila nacistická dívčí organizace Bund deutscher Mädel.

Hřbitov Noutonice, kdo straší mezi hroby

Noutonický hřbitov

Ve vesnici Noutonice, jen kousek za Prahou, leží malý hřbitůvek se strašidelnou pověstí. Noutonický hřbitov je docela malý, jeho dominantou je kostel sv. Jana Křtitele. Mnozí návštěvníci hřbitova vypovídají, že zde slyšeli kroky, hlasy a nářek. Nevysvětlitelné zvukové projevy se prý vždy ozývaly z míst, kde nikdo nebyl, slyšet byly kroky, které nikomu nepatřily. Působení paranormálních sil na noutonickém hřbitově bylo popsáno nejednou. Četné vzkazy o paranormální aktivitě na hřbitově přichází především z internetu.

Hrad Houska, brána do pekel

Na Kokořínsku se u vesnice Houska tyčí stejnojmenný hrad. Na Housce prý působí tajemné síly a podle pověstí je v něm brána do pekel nebo snad vstup do jiné dimenze. Hrad Houska byl podle nejnovějších zjištění zbudován asi ve 13. století, tedy ve velmi podobném období, ve kterém vzniknul i nedaleký Bezděz. Některé teorie tak poukazují na to, že hrad Houska byl zbudován snad bezúčelně - nabízí se možnost, že byl postaven na tomto záhadném místě, kde je vstup do pekla, aby chránil náš svět před tím, co by tudy mohlo přijít. Nejzáhadnější částí hradu je hradní kaple.

Nuselský most, interdimenzionální trhlina

V blízkosti pražského Nuselského mostu a především pak v Křesomyslově ulici se zjevují neobvyklé přízraky. Jeden z nich má podobu pohybujícího se kovového sloupu o průměru cca 0,5 metru. Ten byl spatřen i v jednom z bytů, nacházejícím se nedaleko mostu ve zmíněné ulici a dokud „jev“ trval, pozorovatel (obyvatel bytu) byl zcela paralyzován neznámou sílou. Jsou tato zjevení otiskem nepokojných duší sebevrahů, kteří právě v této části mostu v minulosti ukončili svůj život, nebo s tím má něco společného duch dělníka údajně při výstavbě zalitého betonem v jednom z nedalekých pilířů?

Devět křížů, mord a přízrak mrtvé nevěsty

Devět křížů, mord a přízrak mrtvé nevěsty

V 16. století tu bylo v lese zhrzeným bývalým milencem nevěsty a jeho kumpánem zákeřně zavražděno sedm svatebčanů (včetně ženicha a nevěsty) vracejících se z kostela ve Velké Bíteši do Lesního Hlubokého. Milenec nakonec zastřelil i svého kumpána a poté spáchal sebevraždu. Všichni byli pohřbeni na místě masakru a u jejich hrobů benediktýny z Rajhradu postaveno 9 křížů. Aby měly duše mrtvých klid, jsou hroby přibližně každých sto let znovu vysvěceny.

Stránky