Záhady, tajemství a mystéria České republiky

Historické záhady

Klášter Jablonné v Podještědí, nacistický poklad nebo archiv

Klášter Jablonné v Podještědí, nacistický poklad nebo archív

Podzemní katakomby kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí, zdá se až donedávna skrývaly ještě něco jiného než jen hrob sv. Zdislavy. V letech 1983 - 1984 sem přispěchala velká skupina hledačů, řízená důstojníky STB, která jakoby si přijela do kláštera vyzvednout něco velmi cenného nebo důležitého. Všechny obyvatele kláštera, včetně zdejšího pátera na několik týdnů hledači vystěhovali a ponořili se kamsi do podzemních katakomb. Podle všeho do nejspodnějších pater, která do té doby nebyla známá a přístupná.

Hrad Zvíkov, tajemná Hlízová věž

Hrad Zvíkov, tajemná Hlízová věž

Skalnatému ostrohu na soutoku Vltavy a Otavy vládne majestátní středověký hrad Zvíkov. Uprostřed něj stojí podivná Hlízová věž, zvaná také Markomanka, která jakoby k hradu ani nepatřila. Možná tu opravdu stála již dávno před výstavbou hradu a plnila zvláštní funkci. To naznačují i podivné znaky na jejím bosovaném plášti, jejichž význam se zatím nepodařilo rozluštit. Věž nemohla v současném začlenění do ostatních hradních objektů plnit obranou funkci, přestože byla vybavena střílnami.

Čertův sloup, kamenná trojnožka na Vyšehradě

Čertův sloup, kamenná trojnožka na Vyšehradě

V parku nedaleko chrámu sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradě stojí zvláštní kamenná trojnožka. Vypadá jako tři části sloupu opřené o sebe, ale zřejmě se o jeden sloup nikdy nejednalo. Tyto tři kameny několikrát změnily místo, kde se na Vyšehradě nacházely a na to současné se díky kameníkům dostaly až na konci 19. století. Do Prahy je ale podle legendy z dalekého Říma a za dramatických okolností přinesl sám ďábel. I proto prý nejvyšší z kamenů vyzařuje zápornou energii.

Hans Hagen, přízrak lomů České Ameriky

Hagen - přízrak lomů

Mezi lidmi už desítky let koluje nespočet interpretací legendy o Hansi Hagenovi. Vypráví se, že to byl voják wehrmachtu, který se na konci druhé světové války tak nějak pozapomněl ve vápencových lomech zvaných Česká Amerika. Český kras je provrtán mnoha chodbami a rozsáhlými lomy, nedaleko leží hrad Karlštejn a celý kraj je odnepaměti oblíbený mezi trampy.

Blaník, hora plná tajemství

Bájná hora Blaník má mezi našimi kopci zvláštní postavení. První legendy a pověsti o této hoře pochází zřejmě již od Keltů, kteří se tu usídlili a Blaník měli ve zvláštní úctě. Ve středovku se mnozí obávali, že se tudy vstupuje do podsvětí a roku 1404 zakázal pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc českému lidu na horu vůbec vystupovat. O pověstném vojsku, které se v jeho útrobách skrývá, se vypráví hned několik variant pověstí.

Kostel sv. Mořice a kostlivci švédských vojáků

Kostlivci - sv. Mořic

Nad šumavskou vesnicí Annín se nachází místo zvané Mouřenec. Stojí zde raně středověký kostel sv. Mořice a v jeho okolí zbytky dávno rozpadlých domů. O kostelu i celém jeho okolí se vypráví záhadné legendy a pověsti. Během třicetileté války v 17. století tudy prý procházeli švédští vojáci, kteří plenili kde co. Místní obyvatel na ně políčil past - vykopal příkop, do kterého zapíchal ostré předměty. Přicházející vojáci do zamaskované pasti popadali. Nemilosrdný statkář je ještě zaživa zasypal. Od té doby se na Mouřenci ozývá nářek a projevují se zde nevysvětlitelné a strašidelné jevy.

Býčí skála, jeskynní svatyně z doby železné

Uvnitř Býčí skály

Jeskyně Býčí skála se nachází v Moravském krasu a hraje důležitou roli v kultuře a krajině již od mladšího paleolitu. Nejvýznamnější archeologické nálezy pochází ze starší doby železné. Prostor jeskyně byl v dávných dobách využíván jako svatyně. Archeologické průzkumy objevily mnohé předměty a také lidské ostatky. V Býčí skále byly nalezeny kosti a pozůstatky asi 40 lidí. Většinou šlo o ženy, často s oddělenými končetinami a hlavou. Nalezena byla také lebka mladé dívky, která vykazovala známky po jakési “operaci” za účelem vyhnání zlého ducha z hlavy.

Pohádka, statek s temnou minulostí

Pohádka neboli Christlhof

Na okraji Šumavy, asi 15 km jižně od Klatov, se nachází nechvalně známý statek zvaný Pohádka, dříve známý jako Christlhof. Dnes opuštěná a rozbořená usedlost leží na samotě nedaleko osady Bradné, kousek od Čachrova. Strašidelnou pověst si toto místo s sebou nese už od 19. století. V roce 1828 vypuknul v nedalekém Strážově požár, při kterém lehla popelem značná část vesnice. Místní lidé věřili, že za oheň může stará žena, o níž se tradovalo, že je čarodějnice, a která bydlela v chatrči nedaleko Pohádky. Lidé rozhořčeni tragickým požárem domnělou čarodějnici ukamenovali.

Hřbitov Noutonice, kdo straší mezi hroby

Noutonický hřbitov

Ve vesnici Noutonice, jen kousek za Prahou, leží malý hřbitůvek se strašidelnou pověstí. Noutonický hřbitov je docela malý, jeho dominantou je kostel sv. Jana Křtitele. Mnozí návštěvníci hřbitova vypovídají, že zde slyšeli kroky, hlasy a nářek. Nevysvětlitelné zvukové projevy se prý vždy ozývaly z míst, kde nikdo nebyl, slyšet byly kroky, které nikomu nepatřily. Působení paranormálních sil na noutonickém hřbitově bylo popsáno nejednou. Četné vzkazy o paranormální aktivitě na hřbitově přichází především z internetu.

Stránky

Sdilejte!

Reklama