Záhady, tajemství a mystéria České republiky

Náboženská mystéria

Ďáblova bible, kniha páchnoucí sírou

Ďáblova bible

Je to největší rukou napsaná kniha na světě, vážící 75 kg. Byla neznámo jak „stvořena“ na počátku 13. století v podlažickém klášteře na Chrudimsku. Autor, ať již jím byl kdokoliv, měl snahu do ní vepsat všechno známé vědění té doby. Na 320 pergamenových listů bylo potřeba kůže ze 160 oslů. Vznik tohoto výjimečného díla je opředen tajemstvím a několika legendami. Z písma, kterým je kniha napsána lze vypozorovat, že jejím autorem je jediný člověk, že knihu napsal latinsky, v krátkém časovém úseku, což v tomto rozsahu není možné.

Klatovská madona, zázračný krvácející obraz

Klatovská madona, zázračný krvácející obraz

8. července 1685 začal obraz madony s Ježíškem ronit krev v klatovské chalupě chudé rodiny Ondřeje Hiršpergera. Tento obraz byl volnou kopií obrazu Madony z Re, který začal krvácet v roce 1494 v severní Itálii. Klatovský obraz byl po zpozorování tohoto jevu urychleně přenesen do blízkého děkanského kostela Narození Panny Marie, kde byl nadále hlídán a pozorován. Na radnici byli přivoláni svědci, kteří vypovídali o tom, co na obraze spatřili. 12 dní po začátku krvácení bylo mnoha účastníky shromáždění v kostele spatřeno, jak madona opakovaně zavírá a otevírá oči.

Anna Tomanová, stigmatička z Orlických hor

Anna Tomanová, stigmatička z Orlických hor

Anna Bohuslava Tomanová, narozená v roce 1907 v Pastvinách u Klášterce nad Orlicí ochrnula po úraze, který utrpěla ve věku čtyř let. Své trápení sama spojovala s Kristovou kalvárskou Obětí. V roce 1944 se na jejích rukou, nohou, boku a hlavě objevila krvavá zranění – tzv. stigmata. Ta pravidelně krvácela především v pátek, kdy Anna v extázi prožívala Kristovo utrpení. Podle mnohých svědků měla Anna Tomanová všechny příznaky a průvodní jevy pravé stigmatizace.

Sdilejte!

Reklama