Ztracené hlavy českých pánů

Hlavy českých pánů

21. června 1621 bylo na pražském Staroměstském náměstí popraveno 27 předáků stavovské opozice. Hlavy dvanácti z nich byly poté pro výstrahu a zahanbení na tyčích vystaveny na mostecké věži nad Karlovým mostem. Po šesti na každé straně. V roce 1622 byla z věže sejmuta hlava Jáchyma Ondřeje Šlika a pohřbena k jeho tělu.

Roku 1631 obsadila značnou část Čech saská luteránská armáda a s ní se domů vrátili i někteří protestantští emigranti. Mezi nimi byli i příbuzní těch, jejichž hlavy „zdobily“ Karlův most. Lebky byly téhož roku z mostecké věže sejmuty a koncem roku se nad nimi v Týnském chrámu konala zádušní mše. Každá z 11 lebek byla poté vložena do samostatné krabice, opatřené jménem popraveného a krabice pak byly uloženy do společné rakve. Po deseti letech od exekuce tak konečně mohly být hlavy popravených pochovány, k čemuž došlo podle všeho kdesi na Starém Městě. Pohřeb proběhl tajně, jen v okruhu vyvolených. Nebylo jisté, jak dlouho se v Praze protestantská armáda udrží, dalo se však předpokládat, že po návratu katolíků by se tyto ostatky pietního zacházení nedočkaly. A utajení bylo tak dokonalé, že se dodnes nikomu nepodařilo vypátrat, kam byla rakev s hlavami uložena. Sasové byli opravdu katolíky z Čech zakrátko znovu vytlačeni a tak museli odejít i přímí účastníci tajného pohřbu, aby se již do vlasti nikdy nevrátili. Společně s nimi navždy odešlo i tajemství ztracených hlav.
Přečtěte si další informace: 
Kam zmizely hlavy českých pánů
Hlavy českých pánů