Branišovský les, záhada od Českých Budějovic

Branišovský les

Nevelký les, nacházející se západně od jihočeské metropole je zdá se dějištěm mnohých nevysvětlitelných jevů. Lidé tu slyší podivné zvuky, hru na flétnu, nebo tu potkávají vysokého muže v černém plášti a klobouku, který se nohama nedotýká země a pohybuje se v lesním porostu velmi rychle. Noční tmou se vznášejí rudě žhnoucí oči, po lese se toulá duch zavražděné ženy z nedaleké samoty. Na jednom lesním rozcestí tu stával mohutný strom, který neodolatelně přitahoval sebevrahy a na jehož větvi několik lidí dobrovolně ukončilo svůj život oběšením. Místní obyvatel se pokusil dalšímu vábení sebevrahů zabránit a větev, na které se lidé věšeli, ze stromu odřízl a spálil. Vzápětí mu ruka, kterou držel pilu při úrazu zchromla.

Podivná a dodnes ne zcela vyjasněná tragédie zde připravila o život čtyři vojáky, kteří tu hlídali muniční sklad. Branišovský les měl být dokonce svědkem havárie UFO. V lese se také nachází kdysi rozlehlé močály a rybníčky, v kterých za různých okolností utonulo mnoho lidí. Jejich duše prý dodnes z bažinatých vod vystupují a lákají do zrádných močálů další kolemjdoucí. Zdá se tak, že jen málo míst u nás je pro člověka tak nepřátelských a čeká tam na něj tolik různých nástrah jako v Branišovském lese, zvaném též Bor.
Přečtěte si další informace: 
Branišovský les
Les Bor