Žítkovské bohyně, čarodějky z Kopanic

Žítkovské bohyně

Ještě nedávno žily na moravsko – slovenském pomezí zvláštní ženy. V izolovaném prostředí Bílých Karpat se věřilo, že tyto svérázné kořenářky a léčitelky ovládaly nadpřirozené síly a jejich prostřednictvím předpovídaly budoucnost, ovlivňovaly osudy lidí či za pomoci kouzel plnily přání svých zákazníků. Ti se za nimi v minulosti sjížděli nejen z okolních vesnic, ale i z okolních zemí. Jejich věhlas byl obrovský a no to tyto novodobé kněžky také často doplácely. Byly trnem v oku katolické církvi, zajímaly se o ně elity SS, které se snažily prokázat jejich starogermánský původ a na pokoji je rozhodně nechtěli nechat ani komunisté. Vždyť nabízely služby, na které si nárokovala monopol církev nebo strana.

Úlevu od nemoci či ve složité životní situaci, pomoc s nešťastnou láskou nebo se zoufalou finanční situací Žítkovské bohyně řešily komunikací s bohy – tedy s nimi „bohyňovaly“ a to prý velmi úspěšně. Jak získaly své schopnosti a byly to schopnosti nadpřirozené, nebo jen vrozené a po generace předávané dovednosti? To zřejmě již nezjistíme. Poslední z těchto výjimečných žen zemřela na samém počátku 21. století.
Přečtěte si další informace: 
Vědmy z Kopanic