Anna Tomanová, stigmatička z Orlických hor

Anna Bohuslava Tomanová, narozená v roce 1907 v Pastvinách u Klášterce nad Orlicí ochrnula po úraze, který utrpěla ve věku čtyř let. Své trápení sama spojovala s Kristovou kalvárskou Obětí. V roce 1944 se na jejích rukou, nohou, boku a hlavě objevila krvavá zranění – tzv. stigmata. Ta pravidelně krvácela především v pátek, kdy Anna v extázi prožívala Kristovo utrpení. Podle mnohých svědků měla Anna Tomanová všechny příznaky a průvodní jevy pravé stigmatizace. Chudobka Ježíšova, jak se Anička sama nazývala, se samozřejmě stala trnem v oku bývalé STB, ale i některých církevních hodnostářů či lékařů. Vědou nevysvětlitelné krvavé rány se staly důvodem pro její zastrašování, obviňování i psychické týrání. Ona sama se přitom svými zvláštními schopnostmi a svou vírou snažila pomáhat všem trpícím lidem, kteří za ní s nadějí přicházeli.
Přečtěte si další informace: 
Chudobka Bílého Krále
Stigmatizovaná Anna Bohuslava Tomanová