Ďáblova bible, kniha páchnoucí sírou

Je to největší rukou napsaná kniha na světě, vážící 75 kg. Byla neznámo jak „stvořena“ na počátku 13. století v podlažickém klášteře na Chrudimsku. Autor, ať již jím byl kdokoliv, měl snahu do ní vepsat všechno známé vědění té doby. Na 320 pergamenových listů bylo potřeba kůže ze 160 oslů. Vznik tohoto výjimečného díla je opředen tajemstvím a několika legendami. Z písma, kterým je kniha napsána lze vypozorovat, že jejím autorem je jediný člověk, že knihu napsal latinsky, v krátkém časovém úseku, což v tomto rozsahu není možné. Největší pozornost ale přitahuje půlmetrové vyobrazení ďábla, které nemá v dobové literatuře obdoby.

Podle legendy knihu napsal podlažický mnich, aby se vyhnul přísnému trestu za hřích praktikování černé magie a uctívání Satana. Slíbil, že za jedinou noc vytvoří největší knihu světa, za což unikne zazdění zaživa. Brzy však pochopil, že svůj úkol nezvládne a tak si na pomoc přivolal ďábla. Spolu s ním pak svůj závazek zvládl a z vděčnosti svého pomocníka vyobrazil na jednu ze stran knihy.

Codex gigas, jak je kniha nazývána, byl součástí sbírek Rudolfa II., než se jej za třicetileté války zmocnili Švédové. Od té doby je toto tajuplné a mimořádné dílo uchováváno v stockholmské Královské knihovně.
Přečtěte si další informace: 
Ďáblova bible
Codex gigas