Býčí skála, jeskynní svatyně z doby železné

Jeskyně Býčí skála se nachází v Moravském krasu a hraje důležitou roli v kultuře a krajině již od mladšího paleolitu. Nejvýznamnější archeologické nálezy pochází ze starší doby železné. Prostor jeskyně byl v dávných dobách využíván jako svatyně. Archeologické průzkumy objevily mnohé předměty a také lidské ostatky. V Býčí skále byly nalezeny kosti a pozůstatky asi 40 lidí. Většinou šlo o ženy, často s oddělenými končetinami a hlavou. Nalezena byla také lebka mladé dívky, která vykazovala známky po jakési “operaci” za účelem vyhnání zlého ducha z hlavy. Vše poukazuje na to, že zde mohly být prováděny různé náboženské obřady, které zahrnovaly rituální obětování lidí, zvířat či v symbolické rovině neživých předmětů. Byla jeskyně místem pro komunikaci s nadpřirozenými silami?

V jeskyni se mají údajně projevovat i paranormální jevy a zjevují se tady prý duchové. V noci se zde objevuje záhadný oheň, hořící býk či přízraky. Má tady být slyšet nářek. Jsou tyto strašidelné a tajemné jevy důsledkem krvavých obřadů a pohanských rituálů, které zde probíhaly?

V Býčí skále byly archeology objeveny také jeskynní kresby. Jedna z kreseb je stará více než 5000 let a jde o nejstarší dochovanou jeskynní kresbu na území České republiky. Co tato kresba složená z množství černých rovných čar, připomínající čárky na pivním účtu znamená, zůstává záhadou. Za druhé světové války zbudovali nacisté v rozsáhlém vstupním prostoru do jeskyně podzemní továrnu. Tím došlo k devastaci jeskyně a zhoršení možností provádět přesný archeologický výzkum.
Býčí skála je druhým největším jeskynním systémem v Česku a je možné, že ve svých útrobách ukrývá ještě další neodhalené skutečnosti. Jde o jeskyni, která ve společnosti hraje roli již tisíce let a v níž se odehrávaly hrůzostrašné události. O pravém významu obětování, jeskynního pohřebiště i kresbách můžeme jen spekulovat.
Přečtěte si další informace: 
Nejstarší kresba v Býčí skále
Záhady Býčí skály
Býčí skála